Jak na akustiku příček a stěn?

Zjednodušeně řečeno existuje neprůzvučnost pro zvuk (hlasy, rádio atd.) a neprůzvučnost pro dupání na podlaze (kročejová). Tato neprůzvučnost se udává v decibelech (dB). Požadavky na jejich hodnoty lze najít v tabulkách.

Udává se, že hlasité rádio od sousedů slyšíte ještě přes stěnu s R´w=57 dB !!!!!!!
Abyste ho neslyšeli, musíte se dostat na R´w přes 60 dB.
Norma ČSN ale pouze požaduje R´w větší než 53 dB. V novostavbě tak bez dodatečných úprav budete pravděpodobně slyšet hlasité rádio od souseda.

Reálné poznatky:
Hovor už není slyšitelný, normálně hlasité rádio je slyšet slabě… R´w=52 dB
Hlasité rádio je ještě slyšet … R´w=57 dB
Ani hlasité rádio již není slyšet … R´w=62 dB

Zvuková neprůzvučnost je závislá především na vlastnosti dělicí stěny a méně na jejím napojení na podlahu a strop.

Zvuková neprůzvučnost je laboratorní (Rw – v ideálním prostředí) a reálná stavební R´w (stěna včetně reálného napojení na podlahu a strop). Stavební neprůzvučnost R´w bývá o 2 až 3 dB menší (a tedy horší) než laboratorní Rw.
Na to je třeba dát pozor při hledání hodnot v tabulkách.

Zvuková neprůzvučnost udává tlumení zvuku. Čím větší číslo, tím lepší.

Kročejová (Lw) neprůzvučnost závisí především na materiálu (především tíze) podlahy a hodně také na jejím oddělení od okolních svislých stěn a od stropu pod touto podlahou.

Kročejová neprůzvučnost udává zjednodušeně „hlasitost“ dunivého zvuku v místě měření. Tedy čím menší číslo, tím lépe.

Kročejová neprůzvučnost existuje laboratorní (Lw) a stavební (Lw´)

Normální chůze je právě tak ještě slyšet … Lw´=53 dB
Zvuky chůze nejsou prakticky již slyšitelné …Lw´=43 dB

———————————————————————————————————————

Zásada: Odhlučňujeme v prvé řadě místnost, kde hluk vzniká. Jakmile se hluk dostane do podlah a stropů, které bývají s vaší postiženou místností akusticky propojeny, je snížení hluku obtížnější až nemožné.

V případě, že vylepšujeme akustiku hotové stěny tzv. předsazenou sádrokartonovou stěnou:

svislé profily se nesmí stěny přímo dotýkat ani být přímo propojeny závěsy. Předsazená stěna musí být zakotvena jen v podlaze a ve stropu a stěny se nedotýká.

Eventuálně mohou být svislé profily přišroubovány přes akustické závěsy ke stěně, ale závěsy musí být ve styku se stěnou podloženy samolepícím těsněním.

Při stavbě příček zapomeňte na plynosilikátové bloky typu Itong či keramické zdivo se spoustou vzduchových kapes (typ Therm). Jejich akustické vlastnosti jsou  podprůměrné. Jedině, když uděláte z jedné strany takové zdi předsazenou např. sádrokartonovou stěnu, pak ano.

30 cm plynosilikátová stěna má vzduchovou neprůzvučnost Rw 50 dB, přičemž 12,5 cm sádrokartonová příčka s 10 cm izolace uvnitř má Rw 49 db.

Zlepšení (zvýšení Rw) o 3 dB je matematicky pokles o 50%,  subjektivně tento pokles vnímáme jako podstatný. Pokles o 1 dB je slyšitelný.

Jestliže stavíte místnost, která má být akusticky dobře řešená, musíte použít hmotné cihly  (plná cihla na 30 cm – neprůzvučnost 57 dB !) nebo tzv. akustické bloky od různých výrobců, které nemají v sobě velké vzduchové kapsy, ale jen malé otvory. V názvu mívají slovo „AKU“.

Jejich hmotnost je okolo 1000 kg/m3 a neprůzvučnost okolo 53 dB (samozřejmě závisí na tloušťce)

Ovšem pozor, jestliže máte mezi místností, kde hluk vzniká a kde měřenou místností, jen jedny dveře  a ještě podřízlé a bez těsnění na prazích, pak bude největší akustický problém zde. Naproti tomu přes dvoje dveře (i bez prahů a se spárami u podlahy) se hluk již velice zeslabí.

 

Druhá možnost je zvolit akustický trik – dvě pevné desky mezi kterými je pružný materiál. Tedy sádrokartonovou příčku. Izolace je nejlepší v deskách ale při dodržení min. hmotnosti (okolo 40-50 kg/m3) může být i v rolích. V žádném případě to nemá být lehká např. izolace,  kde mnoho délkových metrů někdy vidíte stočenou v rolích o průměru cca 30 cm. Malé rozměry po stlačení jsou možné jen při nízké hmotnosti, která ale nevyhovuje akustickým požadavkům.

Velice dobře zpracovaná akustická měření má firma Rockwool zde.
Další akustické informace jsou zde

Následující příklady se týkají 10 cm kovových profilů, 12,5 mm sádrokartónu a kamenné vlny Rockwool s hmotností okolo 50 kg/m3.

———————

Z měření vyplývá:

–        Ideální je hmotnost izolace okolo 50 kg/m3   (45-65 kg/m3). Tomu u Rockwoolu odpovídal dříve Airrock ND, nyní Rockton.

–        Ideální je vyplnit celou mezeru v příčce

–        Samolepicí pásku je vhodné dát na jednu stranu stěny – na svislé profily, tedy pod sádrokartón. Zlepší se tím parametry o 1 dB. Páska i na druhé straně nemá smysl.

–        Příčku je vhodné opláštit asymetricky. Na jedné straně např. 12,5 mm sádrokartón na druhé 12,5 mm + 15 mm. Zlepšení o cca 4 dB (výrazné snížení)!!!!.

–         Oboustranné opláštění na obou stranách není nezbytně nutné, protože vykazuje obdobné parametry jako asymetrické opláštění !!

——————–

Jak vylepšit parametry příčky o dalších pár decibelů a získat tak maximum?

Udává se, že hlasíté rádio od sousedů slyšíte ještě přes stěnu s R´w=57 dB !!!!!!!

Jednoduše zvětšíte hmotnost desek na opláštění. Místo sádrokartonových použijete těžší.

Dnes jsou k dispozici např. tzv. modré akustické sádrokartóny. Čím těžší, tím lepší – podle toho vybírejte výrobce.

Ještě lepší (těžší) jsou sádrovláknité desky (např. Fermacell). U těchto stěny z těchto desek udává výrobce Rw=60 dB (kovové profily CW 75 mm, vata tl. 5 cm, hmotnosti 50 kg/m3 a dvojité oboustranné opláštění 10 mm+12,5 mm). Což je velmi slušné. Při profilech CW 100, tl. izolace 100 mm, dvojitém či asymetrickém opláštění a samolepící páskou pod desky lze ještě o nějaký dB parametry stěny vylepšit.

Další fantastická věc sádrovláknitých desek (i modrých sádrokart. desek) spočívá v tom, že na ně můžete klidně pověsit přímo těžké předměty. Třeba na Fermacell můžete pověsit přímo kuchyňské skříňky (u obyčejných sádrokartonů s tím musíte počítat a do stěny umístit dřevěné výztuže, případně skříně pověsit na nějaký systém z profilů).

Samozřejmě je tu i možnost dvojitých stěn (cihla,- izolace- cihla případně dva profily za sebou a tím zvětšení tloušťky sádrokartronové stěny třeba na 26 cm), případně vyzděná stěna a sádrokartonová předstěna na jedné straně.

Tip na akustiku stropů:

Akustický přímý závěs Knauf. Obsahuje gumovou podložku. (viz obr.)

akuzaves

Sádrovláknité desky jsou na strop těžší (horší na montáž), já osobně jsem stropy dělal sádrokartonové. Sádrovláknité desky Fermacell používám na stěny a na podlahy.

Jak trochu přerušit akustický most mezi stropem a svislou stěnou?
Předsazená stěna se nedotýká původní stěny.

Hluk z podlahy horní místnosti se přenáší na strop a ze stropu jede na svislou stěnu.

A u této stěny např. spíme a hluk samozřejmě vadí.

Spáru ve styku strop stěna můžeme natvrdo zatmelit sádrokartonářským tmelem, např. s papírovou páskou. V případě, že bychom zatmelili spáru akrylem, ten časem ztvrdne a akusticky to bude podobné jako u sádrokartonářského tmelu.

Silikonem to nemůžeme zatmelit, protože není přetíratelný.

Lepší je silikonakrylový tmel (je také přetíratelný).

Polyuretanový tmel také neztvrdne a je přetíratelný. Problém je ale v tom, že SikaFlex 11 FC po přetření barvou na sádrokartóny opakovaně zrůžověl (během cca 2 měsíců) a není na toto tedy použitelný . U Den Braven PU-15 se po přetření barvou na sádrokartóny změnila barva tmeleného spoje do světle béžova. Navíc nanášení PU tmelu je ale velice, velice obtížné. V podstatě do tmelu nemůžete sáhnout dvakrát.

Tip na izolaci.

V domě máme izolaci z kamenné vlny Airrock ND tam, kde nám jde o maximální zvukový útlum (koupelna).

V sousedících místnostech přitom nemám v této stěně otvory pro zásuvky a vypínače. Prostě nechci dýchat vlákna z kamenné vlny či skelné vaty.

Zvlášť když mám nucené větrání, které může vytvořit podtlak a vysávání vzduchu spárami přes izolaci, což působí víření vláken izolace.

Přes zásuvky a vypínače ale mírně proudí vzduch i bez nuceného větrání. Průvan se dostává pod sádrokartón většinou z ostění oken a přes střechu).

Do ostatních stěn a  stropů jsem dal konopnou izolaci.

Ve stěnách je v tuhých deskách, ve stropech v rolích. Konkrétně konopí s hmotností 35- 40 kg/m3. Z nižší hmotností plynou trochu horší akustické vlastnosti než má těžší Rockwool.  Problém je v řezání konopí nožem, které je hodně těžké.
Zřejmě elektrickou pilou to jde, ale ručně bych to nechtěl pro cizího dělat. Proto třeba izolace stropu, kde je nutné hodně řezat trvá mnohonásobně déle než izolace kamennou vlnou a prováděcí firmě se do toho rozhodně nebude chtít.

Zato máte izolaci, které se nemusíte bát. A má jednu úžasnou vlastnost. Umí pracovat s vlhkostí.

Třeba kamenná vlna při nasáknutí určitého kritického množství vody zcuckovatí, přestává izolovat a není schopná se vody zbavit, případně obnovit své izolační vlastnosti. To znamená nutnost výměny.

Konopí tuto vlastnost nemá. A umí tu vlhkost přenést dále, čili vlhkost se přenáší na větší plochu a konopná izolace může bez následků vyschnout a své izolační vlastnosti obnovit.

Nevýhodou je vyšší cena.

Je to ideální izolace také do chat, kde bývají spáry mezi dřevěným obložením a nechcete dýchat umělá vlákna z kamenné vlny či skelné vaty.

 

Konopná izolace.
Předsazená stěna s profily 50 mm cca 2 cm před stěnou, bez doteku se stěnou. Izolace i v mezeře za profily. Po zakrytí třeba Fermacellem v pohodě odhluční sousedy, které jste předtím při jejich hlasitém hovoru slyšeli přes zeď.

izolace_konopi

 

 

 

 

 

 

Komentář

 1. Od Tom

  Odpovědět

  • Od Honza T.

   Odpovědět

 2. Od ondra

  Odpovědět

 3. Od Michaela

  Odpovědět

  • Od Honza T.

   Odpovědět

   • Od Michaela

    Odpovědět

 4. Od Michal

  Odpovědět

  • Od admin Honza T.

   Odpovědět

 5. Od Ladislav

  Odpovědět

 6. Od Josef

  Odpovědět

  • Od admin Honza T.

   Odpovědět

 7. Od Ondřej J.

  Odpovědět

  • Od admin Honza T.

   Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *