Jako technik se přes 10 let pohybuji u různých rekonstrukcí a zařizování domácností.

Tyto praktické poznatky můžete nyní využít a vyvarovat  se zbytečných chyb.
Je přece lepší učit se z chyb cizích lidí nežli ze svých.